Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Αποκατάσταση


  • Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι ασθένεια, επομένως δε μιλάμε για θεραπεία αλλά για αποκατάσταση, αντιμετώπιση δηλάδή των δυσχερειών που αντιμετωπίζει το παιδί.
 
 *
  
  •  Τα δυσλεξικά παιδιά, σχεδόν πάντα, αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς και διαταραχές σε κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό επίπεδο. Επομένως, η ψυχοθεραπευτική παρέμαβαση δεν περιορίζεται μόνο στο μαθησιακό- γνωστικό κομμάτι, αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό, οιογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. 
 
 *

  • Εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης, οργάνωση μελέτης, ανάπτυξη στρατηγικών για αποδοτική μελέτη, διορθωτική αγωγή ορογραφίας, ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικής συμπεριφοράς.
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου